Všichni to slovo dobře známe, každý jsme nějaký absolvovali, a každý má v sobě na ples ukryté lepší nebo horší vzpomínky. Když někde na ulici slyšíme, nebo na barevném plakátu čteme slovo PLES, tak nás to nijak nepřekvapí a možná, že většinu z nás ani neosloví. Tak proč by měl být ples nějakého spolku z Markvartic výjimečný? Pro Vás milí čtenáři, kteří jste na našem plesu nebyli, asi nijak. Ale pro nás členy spolku Přátelé Markvarticka a snad i pro ostatní naše hosty, určitě ano. A to nejen proto, že to byl náš první ples, ale hlavně proto, že se nám snad podařilo navázat na tradice bývalých podobně zaměřených spolků, pro které ples nebyl jen veselým skotačením v kole. Takový spolkový ples, to byla vždy slavnostní událost, kterou všichni brali vážně, a kam také všichni přišli slavnostně oblečeni a „slavnostně“ se chovali – ano, on i vychovával . Spolkový ples, to byla i příležitost určité prezentace spolku v místních poměrech a blízkém okolí. O takovém plesu se často ještě dlouho mluvilo. A ptáte se proč o našem plesu mluvím – respektive píšu já? Přece proto, abych za náš spolek upřímně poděkoval všem našim hostům a všem těm, kteří nám přispěli k obohacení tomboly. Je pro nás radostné zjištění, že jsme ve svém okolí nalezli tolik ochoty a podpory. A vlastně můžeme říct, že i pomoci. Neboť právě i díky vaší štědrosti jsme navýšili finanční částku naší veřejné sbírky, jejímž cílem je oprava věžních hodin kostela sv. Jiljí v Markvarticích. Náš spolek Přátelé Markvarticka nemá ambice srovnávat se s  významem obrozenců 19. století, ale rád by navázal na některé původní venkovské tradice a hledá cestu pro sebe i spoluobčany k sounáležitosti s místem, kde společně žijeme. Pro náš spolek je důležité, aby se každý z nás těšil z toho, že zde v Markvarticích je jeho domov a ti, kteří nás navštívili, ale i ti, kteří nás navštíví, aby se k nám rádi vraceli. Třeba právě i na náš př