VARHANY - KOSTEL sv.JILJÍ V MARKVARTICÍCH    
VEŘEJNÁ  SBÍRKA

Veřejná sbírka na opravu varhan je povolena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje vedená pod č.j. kukhk – 7119/skz/ 2018-7 ze dne 1.3.2018.             

V kostele sv. Jiljí v Markvarticích jsou varhany od roku 1751. Tento konkrétní nástroj, který je kulturní památkou,  je z pozdější doby a jedná se o velmi cenný nástroj z dílny varhanářského mistra Josefa Predigera, který varhany postavil v letech 1861 až 1863, a to  za 1085 zlatých. Pozlacení řezeb provedl jičínský malíř Stoklasa. Vznikl tak klasický zásuvkový nástroj v klasicistně pseudorománské skříni, který byl následně v roce 1890 opraven mistrem Kobrlem a v roce 1918 dodala firma Ženatý a Kunt do prospektu  varhan zinkové píšťaly. V současné době jsou varhany nefunkční, a to je vzhledem k jejich významnosti opravdu škoda. Proto obec Markvartice, která je vlastníkem kostela sv, Jiljí „přistoupila“ k opravě těchto varhan a opravu provádí  pan MgA. Dalibor Michek. Celkové náklady na opravu varhan jsou odhadnuty na 1 261 900,--Kč bez DPH. Náš spolek Přátelé Markvarticka z.s. k opravě varhan založil výše uvedenou veřejnou sbírku a k dnešnímu dni  sbírka dosahuje  částky  414 955,--Kč. Pro naši obec, která včetně svých dalších 8 částí nemá ani 500 obyvatel, je to velký úspěch. ( Nehledě k tomu, že se nám podařilo na nedávno ukončenou veřejnou sbírku k opravě věžních hodin vybrat 307 000,--Kč a hodiny opravil pan ak. soch. Petr Skála.)  Věříme, že se nám i s vaší pomocí podaří vrátit našim varhanám jejich zašlý zvuk a krásu.           Za jakoukoli podporu našeho snažení děkujeme a do našich Markvartic jste všichni srdečně zváni.

Na opravu varhan lze přispět i zasláním finanční částky na transparentní účet zřízený pouze pro tuto sbírku.       Číslo účtu:  282995850/0300

                                                                

   Váš spolek Přátelé Markvarticka z.s.                   Petr Brabec 2020