Sbírka

Poděkování

Spolek Přátelé Markvarticka z.s. Vám děkuje za Váš dar, který poslouží k opravě věžních hodin kostela sv. Jiljí v Markvarticích u Sobotky a můžete jej zaslat i na účet veřejné sbírky Č. 276468931/0300

Tento hodinový stroj, který je kulturní památkou, je zde již od roku 1789 (zápis z obecní kroniky) a poslední úpravy pravděpodobně provedl významný hodinář Jan Prokeš (1818 – 1890) ze Sobotky. Stroj je proveden kovářským způsobem, jako kovaný klecový rám spojený kovovými klínky, což naznačuje že poslední úprava byla provedena v první polovině 19. století. Stroj je čtvrťový – bije na dva cimbály čtvrtě a celé hodiny, a to v různých tóninách.

Celkové finanční náklady na opravu hodin – odhad 550 000,--Kč (restaurování hodinového stroje, nové ciferníky a el. automatické natahování) Vážení sousedé a příznivci obce Markvartické, i Vaší zásluhou mohou být tyto věžní hodiny zachovány pro příští generace v původním stavu a s nenarušenou historickou hodnotou. Věříme, že Váš darovaný čas bude měřit nám všem spravedlivě a hodinové ručičky ještě dlouhá léta budou ukazovat na dobré časy i našim potomkům. Děkujeme za Vaši přízeň.

Spolek Přátelé Markvarticka z.s. Markvartice LP 2017