Přihláška

Zájemci o členství ve spolku vyplňují přihlášku a předají ji předsedovi nebo místopředsedovi spolku, členství potvrzuje členská schůze členů spolku