Přátelé Markvarticka

Napsal Petr Brabec - předseda spolku

Spolek Přátelé Markvarticka z.s. vznikl v roce 2015 z iniciativy několika místních nadšenců, kterým nebyl lhostejný neutěšený stav dominanty naší obce kostela sv. Jiljí. Zakládajících členů spolku bylo pět a jsou mezi nimi místní občané, chalupáři a také zastupitelé. Spolek je zapsaný do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové. spolek je právnickou osobou, která má podle stanov svého předsedu a místopředsedu.


Adresa sídla spolku

  • Markvartice 28, 

  • Markvartice

Sledujte nás